Các bà mẹ an toàn Class

Lớp học MIỄN PHÍ dành cho bà mẹ mang thai và bà mẹ có con dưới một tuổi bao gồm mọi thứ bạn cần làm để chuẩn bị cho con mình và giữ an toàn cho con. Gọi 806-378-6335 để biết thêm thông tin.

Tải xuống Bộ công cụ dành cho bà mẹ an toàn để có nhiều thông tin hữu ích.


  • Dấu hiệu cảnh báo sau sinh
  • Khoảng cách gia đình
  • Chăm sóc sau sinh
  • Nguồn lực cho con bú
  • Giữ trẻ tại nhà
  • Giấc ngủ an toàn - Bảo vệ chống lại SIDS
  • Trầm cảm sau sinh
Tải xuống Bộ công cụ an toàn cho bà mẹ
Hãy gọi để biết thêm thông tin về lớp Safe Moms