Bootcamp ghế ô tô

Đây là lớp học miễn phí dành cho bất kỳ ai có trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ ngồi trên ghế ô tô hoặc xe nâng. Lớp học bao gồm các kiểu ghế ô tô khác nhau, cách lắp đặt và hướng dẫn an toàn. Gọi 806-378-6335 để biết thêm thông tin.

Hãy gọi để biết thêm thông tin về An toàn ghế ngồi ô tô.